A micro-course in Esperanto

[:en]

Pronouncing


Letters are the same as in English, except…
c is pronounced ts (e.g. cent is pronounced tsent)
ĉ is pronounced (t)ch (e.g. is pronounced etch)
g is always ‘hard’, like go (e.g. ega is pronounced like eh-gah)
ĝ is a ‘soft’ g, like gent (e.g. aĝo is pronounced like ah-joe)
ĥ (a rare sound) is the sound of ch in loch (e.g. ĥoro)
j is pronounced y (e.g. jes is pronounced yes)
ĵ is like the s in treasure (e.g. aĵo is pronounced like ah-zhoh)
r is always pronounced, preferably trilled (e.g. karto is pronounced like carr-toe)
s is always ‘soft’ like so (e.g. emis is pronounced like em-iss)
ŝ is pronounced sh (e.g. ŝi is pronounced like she)
a is always like the a in father (e.g. kate is pronounced like kah-teh)
e is always like the e in bet (e.g. ne is pronounced like neh)
i is always like the i in bit (e.g. filo is pronounced like fee-loh – except the ee is short)
o is always like the o in forty (e.g. po is pronounced like poor – with no r sound)
u is like the oo in moon (e.g. guto is pronounced like goo-toh)

In words with more than one syllable, the stress is always on the second-last syllable (e.g. rapide is like rah-PEE-deh)

Let’s create some sentences in Esperanto

1. Choose a subject:

mi (I); vi (you); li (he); ŝi (she); kato (a cat); la kato (the cat); floro (a flower); la floro (the flower); la viro (the man); la virino (the woman)


2. Choose a verb:

estas (am / is / are); estis (was / were); ŝatas (like / likes); ŝatis (liked); vidas (see / sees); vidis (saw); kuras (run / runs / am running / is running); kuris (ran); havas (have / has)3. Choose an object (for ŝatas, ŝatis, vidas or vidis):

(Same as subject, but add ‘-n’. E.g. ‘la virino’ becomes ‘la virinon’.)Or choose an adjective (for estas or estis):

bela (beautiful); malbela (ugly); granda (big); malgranda (small); rapida (fast)4. Now, make a sentence (1 + 2 + 3):
Mi ŝatas vin. (I like you.)

Vi ŝatas min. (You like me.)

La floro estas bela. (The flower is beautiful.)
Kato kuris. (A cat ran.)

Mi ŝatas la malgrandan katon. (I like the small cat.) – Notice how the adjective ‘malgranda‘ takes on the ‘n’, too.Or make a question (just start the sentence with ‘Ĉu’):

Ĉu vi ŝatas min? (Do you like me?)

Ĉu la floro estas bela? (Is the flower beautiful?)

Ĉu kato kuris? (Did a cat run?)5. Use the negative (‘ne’, before the verb):

Vi ne ŝatas min. (You don’t like me.)

La kato ne kuris. (The cat didn’t run.)

La virino ne estas malbela. (The woman isn’t ugly.)


6. To make a noun plural, add ‘-j’ – after the ‘o’ (but before the ‘n’)
:
Katoj (cats)

Floroj (flowers)

Mi ŝatas florojn. (I like flowers.)In a sentence, if a noun is plural, so is any adjective associated with it:

Malgrandaj katoj kuras. (Small cats run.)

La floroj estas belaj. (The flowers are beautiful.)

Ŝi havas belajn florojn. (She has beautiful flowers.) – Notice how the adjective ‘bela’ takes on both the ‘-j’ and the ‘-n’.Did you notice some patterns in the word lists?
E.g.:

If ‘Mi havas katon’ means ‘I have a cat’, how would you say ‘I had a cat’?

If ‘malgranda’ means ‘small’, what does ‘malrapida’ mean?


Unlike English, and most other languages, these patterns – and many more like them – are completely consistent. Verbs always end in ‘-as’ for the present and ‘-is’ for the past. If an adjective has an opposite, you can make it just by putting ‘mal-’ before that adjective.

Download this page as a PDF

Want to learn more? Try a free online course at Duolingo or Lernu!.[:eo]

Ĉi tiu esperanta traduko inkluziviĝas nur por kompleteco.
Legu la originalan version, en la angla.

Prononci


Literoj estas samaj kiel en la angla, krom…
c estas prononcata ts (ekz. cent estas prononcata tsent)
ĉ estas prononcata (t)ch (ekz. estas prononcata etch)
g estas ĉiam kiel g en la angla “go” (ekz. ega similas al eh-gah)
ĝ estas ĉiam kiel g en la angla “gent” (ekz. aĝo similas al ah-joe)
ĥ (malofta sono) estas la sono de ch en “loch” (ekz. ĥoro)
j estas prononcata y (ekz. jes estas prononcata yes)
ĵ estas la sono s en treasure (ekz. aĵo similas al ah-zhoh)
r estas ĉiam prononcata, prefere trile (ekz. karto similas al carr-toe)
s estas ĉiam kiel s en la angla “so” (ekz. emis similas al em-iss)
ŝ estas prononcata sh (ekz. ŝi similas al she)
a estas ĉiam kiel la a en father (ekz. kate similas al kah-teh)
e estas ĉiam kiel la e en bet
i estas ĉiam kiel la i en bit (ekz. filo similas al fee-loh – krom la ee estas mallonga)
o estas ĉiam kiel la o en forty (ekz. po similas al poor – sen sono de r)
u estas kiel la oo en moon (ekz. guto similas al goo-toh)

En vortoj kun pli ol unu silabo, la akcento estas ĉiam sur la antaŭlasta silabo (ekz. rapide similas al rah-PEE-deh)

Ni kreu frazojn en Esperanto

1. Elektu subjekton:

mi; vi ; li; ŝi; kato; la kato; floro; la floro; la viro; la virino

2. Elektu verbon:

estas; estis; ŝatas; ŝatis; vidas; vidis; kuras; kuris; havas


3. Elektu objekton (por ŝatas, ŝatis, vidas aŭ vidis ):
(Same kiel subjekto, sed aldonu ‘-n’. Ekz. ‘la virino’ fariĝas ‘la virinon’.)

Elektu adjektivon (por estas or estis):
bela; malbela; granda; malgranda; rapida


4. Nun, kreu frazon (1 + 2 + 3):
Mi ŝatas vin.
Vi ŝatas min.

La floro estas bela.

Kato kuris.
Mi ŝatas la malgrandan katon. – Rimarku kiel la adjektivo ‘
malgranda’ ankaŭ prenas la ‘n’.

kreu demandon (simple komencu la frazon per ‘Ĉu’):
Ĉu vi ŝatas min?
Ĉu la floro estas bela?
Ĉu kato kuris?


5. Uzu la negativon (‘ne’ , antaŭ la verbo):
Vi ne ŝatas min.
La kato ne kuris.
La virino ne estas malbela.

6. Por pluraligi la substantivon, aldonu ‘-j’ – post la ‘o’ (sed antaŭ la ‘n’)
:
Katoj
Floroj

Mi ŝatas florojn.

En frazo, se substantivo estas plurala, tia ankaŭ estas iu ajn adjektivo asociita kun ĝi:
Malgrandaj katoj kuras.
La floroj estas belaj.
Ŝi havas belajn florojn. – Rimarku kiel la adjektivo ‘bela’ prenas kaj la ‘-j’ kaj la ‘-n’.


Ĉu vi rimarkis iun ripetadon en la vortlistoj?
Ekz.:
Se ‘Mi havas katon’ signifas ‘I have a cat’, kiel oni dirus ‘I had a cat’?
Se ‘malgranda’ signifas ‘small’, kio signifas ‘malrapida’?


Kontraste la anglan, kaj plejparto de aliaj lingvoj, tiuj ripetadoj – kaj multaj similaj al ili – estas tute koheraj. Verboj ĉiam finiĝas per ‘-as’ por la nuntempo kaj ‘-is’ por la estinteco. Se adjektivo havas malon, vi povas krei ĝin simple per meti ‘mal-’ antaŭ tiu adjektivo.

Ĉu vi volas lerni plu? Esploru senpagan retan kurson ĉe DuolingoLernu!.[:]

2 Comments

 1. Mi ĵus retrovis vian micro-course, kiu daŭre plaĉas al mi. En la klarigoj, tamen, pri prononco, estas por mi nekomprenebla la koncepto de (mal-)moleco de literoj.

  Vi diras, ke esperanta “S” estas ĉiam “mola” aŭ “G malmola”. Revenu al “S”: Por germanlingvano, la S de MeSSer, tranĉilo, estas malmola, dum Singen, kanti, parolu “Zingen”, estas mola.

  Ĉar multaj neanglalingvanoj uzas ĝin por informiĝi (ankaŭ) pri Esperanto, mi ŝatus kontribui al alia esprimmaniero, sed komence, mi komprenu, kion VI komprenas per la koncepto de (mal-)moleco de literoj.

  Vi k. mi foje havis mallongan retpoŝtan kontakton / interŝanĝon. Mi kantas tenore – jam 20 jaroj ĉiuĵaŭde – en 50-opa koruso en Bern, Svislando.

  (s-ro) Ueli Haenni, Fellenbergstr. 8, Postfach, CH-3052 Zollikofen, Telefono +41 31 911 64 72 aŭ provu telefonvoki min oficeje samkomence 911 23 22.

  prononcu: m-ueli-lo.

  • Saluton Ueli,
   Mi komprenas, ke la koncepto de moleco/malmoleco de literoj estas iom nelogika. Pro tio, mi uzis citilojn kaj aldonis ekzemplojn en la angla. Mi verkis la paĝon specife por anglalingvanoj. Tamen, mi ĵus forigis menciojn de “mola” kaj “malmola” en la Esperanta versio.
   Amike, Jonathan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *