Kurseto pri Esperanto

Ĉi tiu esperanta traduko inkluziviĝas nur por kompleteco.
Legu la originalan version, en la angla.

Prononci


Literoj estas samaj kiel en la angla, krom…
c estas prononcata ts (ekz. cent estas prononcata tsent)
ĉ estas prononcata (t)ch (ekz. estas prononcata etch)
g estas ĉiam kiel g en la angla “go” (ekz. ega similas al eh-gah)
ĝ estas ĉiam kiel g en la angla “gent” (ekz. aĝo similas al ah-joe)
ĥ (malofta sono) estas la sono de ch en “loch” (ekz. ĥoro)
j estas prononcata y (ekz. jes estas prononcata yes)
ĵ estas la sono s en treasure (ekz. aĵo similas al ah-zhoh)
r estas ĉiam prononcata, prefere trile (ekz. karto similas al carr-toe)
s estas ĉiam kiel s en la angla “so” (ekz. emis similas al em-iss)
ŝ estas prononcata sh (ekz. ŝi similas al she)
a estas ĉiam kiel la a en father (ekz. kate similas al kah-teh)
e estas ĉiam kiel la e en bet
i estas ĉiam kiel la i en bit (ekz. filo similas al fee-loh – krom la ee estas mallonga)
o estas ĉiam kiel la o en forty (ekz. po similas al poor – sen sono de r)
u estas kiel la oo en moon (ekz. guto similas al goo-toh)

En vortoj kun pli ol unu silabo, la akcento estas ĉiam sur la antaŭlasta silabo (ekz. rapide similas al rah-PEE-deh)

Ni kreu frazojn en Esperanto

1. Elektu subjekton:

mi; vi ; li; ŝi; kato; la kato; floro; la floro; la viro; la virino

2. Elektu verbon:

estas; estis; ŝatas; ŝatis; vidas; vidis; kuras; kuris; havas


3. Elektu objekton (por ŝatas, ŝatis, vidas aŭ vidis ):
(Same kiel subjekto, sed aldonu ‘-n’. Ekz. ‘la virino’ fariĝas ‘la virinon’.)

Elektu adjektivon (por estas or estis):
bela; malbela; granda; malgranda; rapida


4. Nun, kreu frazon (1 + 2 + 3):
Mi ŝatas vin.
Vi ŝatas min.

La floro estas bela.

Kato kuris.
Mi ŝatas la malgrandan katon. – Rimarku kiel la adjektivo ‘
malgranda’ ankaŭ prenas la ‘n’.

kreu demandon (simple komencu la frazon per ‘Ĉu’):
Ĉu vi ŝatas min?
Ĉu la floro estas bela?
Ĉu kato kuris?


5. Uzu la negativon (‘ne’ , antaŭ la verbo):
Vi ne ŝatas min.
La kato ne kuris.
La virino ne estas malbela.

6. Por pluraligi la substantivon, aldonu ‘-j’ – post la ‘o’ (sed antaŭ la ‘n’)
:
Katoj
Floroj

Mi ŝatas florojn.

En frazo, se substantivo estas plurala, tia ankaŭ estas iu ajn adjektivo asociita kun ĝi:
Malgrandaj katoj kuras.
La floroj estas belaj.
Ŝi havas belajn florojn. – Rimarku kiel la adjektivo ‘bela’ prenas kaj la ‘-j’ kaj la ‘-n’.


Ĉu vi rimarkis iun ripetadon en la vortlistoj?
Ekz.:
Se ‘Mi havas katon’ signifas ‘I have a cat’, kiel oni dirus ‘I had a cat’?
Se ‘malgranda’ signifas ‘small’, kio signifas ‘malrapida’?


Kontraste la anglan, kaj plejparto de aliaj lingvoj, tiuj ripetadoj – kaj multaj similaj al ili – estas tute koheraj. Verboj ĉiam finiĝas per ‘-as’ por la nuntempo kaj ‘-is’ por la estinteco. Se adjektivo havas malon, vi povas krei ĝin simple per meti ‘mal-’ antaŭ tiu adjektivo.

Ĉu vi volas lerni plu? Esploru senpagan retan kurson ĉe DuolingoLernu!.

2 Comments

 1. Mi ĵus retrovis vian micro-course, kiu daŭre plaĉas al mi. En la klarigoj, tamen, pri prononco, estas por mi nekomprenebla la koncepto de (mal-)moleco de literoj.

  Vi diras, ke esperanta “S” estas ĉiam “mola” aŭ “G malmola”. Revenu al “S”: Por germanlingvano, la S de MeSSer, tranĉilo, estas malmola, dum Singen, kanti, parolu “Zingen”, estas mola.

  Ĉar multaj neanglalingvanoj uzas ĝin por informiĝi (ankaŭ) pri Esperanto, mi ŝatus kontribui al alia esprimmaniero, sed komence, mi komprenu, kion VI komprenas per la koncepto de (mal-)moleco de literoj.

  Vi k. mi foje havis mallongan retpoŝtan kontakton / interŝanĝon. Mi kantas tenore – jam 20 jaroj ĉiuĵaŭde – en 50-opa koruso en Bern, Svislando.

  (s-ro) Ueli Haenni, Fellenbergstr. 8, Postfach, CH-3052 Zollikofen, Telefono +41 31 911 64 72 aŭ provu telefonvoki min oficeje samkomence 911 23 22.

  prononcu: m-ueli-lo.

  • Saluton Ueli,
   Mi komprenas, ke la koncepto de moleco/malmoleco de literoj estas iom nelogika. Pro tio, mi uzis citilojn kaj aldonis ekzemplojn en la angla. Mi verkis la paĝon specife por anglalingvanoj. Tamen, mi ĵus forigis menciojn de “mola” kaj “malmola” en la Esperanta versio.
   Amike, Jonathan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *