[:en]“Complete Esperanto” book review[:eo]Recenzo de “Complete Esperanto”[:]

[:en]

When I started learning Esperanto in 1970, online courses did not exist. To learn a language, you either learnt face-to-face from a teacher or used a book (perhaps with an accompanying vinyl record for pronunciation). Because I had no idea where to find someone who could teach, or even speak, Esperanto, I learnt from a book, specifically Cresswell and Hartley’s Esperanto (2nd edition, 1968), one of the famous Teach Yourself books. The approach was traditional but effective. It taught grammar, but without burdening me with grammatical terminology or too many concepts too early. Other books have followed this basic technique, with varying degrees of success, including Butler’s Step by Step in Esperanto and Stuttard’s The Esperanto Teacher. Other books have used the “direct” technique, where all (or most) of the material is in Esperanto. One such book, which I later used as a textbook in conjunction with lessons at Esperanto House in Sydney in the 1980s, was Szilágyi’s A practical course in Esperanto (1941).

Now a new book has been released, Complete Esperanto by Tim Owen and Judith Meyer. Although published under the “Teach Yourself” banner, it is in no way an updated version of Cresswell and Hartley’s earlier work. In eighteen chapters, plus a grammar summary and basic vocabulary (Esperanto to English and English to Esperanto), it gives the reader the opportunity to go from a complete beginner to someone with intermediate fluency (level B2 of the Common European Frame of Reference for languages).

The book uses what it calls the “Discovery method”, which means that readers are encouraged to discover meanings and patterns by themselves, so they they will retain more of what they have learned. It also has free accompanying audio, which can be listened to online, or offline via the Teach Yourself app.

After Lesson 5 of the original Creswell and Hartley Teach Yourself Esperanto is the following: “Imagine that one fine day you pick up your morning paper and find that it has been completely transformed into Esperanto! Each lesson from now on will use as its basis a typical article taken from this imaginary newspaper…” As attractive as this dream may be, that Esperanto has been adopted as a language for everyday use, Owen and Meyer have taken a different approach. Many of the examples in the book use real Esperanto culture as their context, for example the World Esperanto Congress. In fact, this provides some of the humorous content of the book. For example on page 242 the reader is asked to translate the following sentences (“that might come in handy at your next Esperanto Congress”!) into Esperanto:

a. I don’t like the rhythm and melody of this song.
b. It’s too loud.
c. The guitarist is awful.
d. I would prefer to listen to the other singer.
e. It would be quieter somewhere else.
f. I’d avoid this concert; he sings terribly.
g. Sorry, I misheard because of the noise.

Throughout the book there are many tips about Esperanto culture, many useful expressions and many opportunities to practise and test oneself.

In summary, this would be a very good introduction to Esperanto and Esperantujo for a beginner, and a valuable tool for anyone wanting to consolidate their grasp of the language.

Complete Esperanto
By Tim Owen and Judith Meyer
Published by Teach Yourself (Hodder and Staughton), UK, 2018
ISBN 9781473669185

Interesting side-note: One of the authors, Judith Meyer, is a member of the Amikumu team. In fact there is a small advertisement on the back cover: “Find Esperanto speakers nearby with the Amikumu app.”

[:eo]

Kiam mi eklernis Esperanton en 1970, interretaj kursoj ne ekzistis. Por lerni lingvon, oni aŭ lernis vizaĝ-al-vizaĝe de instruisto aŭ uzis libron (eble kun akompananta vinila disko por prononco). Ĉar mi tute ne sciis, kie trovi iun, kiu povus instrui aŭ eĉ paroli Esperanton, mi lernis el libro, specife Esperanto de Cresswell kaj Hartley (2-a eldono, 1968), unu el la fama serio Teach Yourself Books. La metodo estis tradicia sed efika. Ĝi instruis gramatikon, sed sen ŝarĝi min per gramatika terminologio aŭ tro multaj konceptoj tro frue. Aliaj libroj uzas ĉi tiun bazan metodon, kun diversaj gradoj de sukceso, inkluzive de Step by Step in Esperanto de Butler kaj The Esperanto Teacher de Stuttard. Aliaj libroj uzis la “rektan” metodon, per kiu ĉiuj (aŭ plejpartoj) el la materialo estas en Esperanto. Unu tia libro, kiun mi poste uzis kiel lernolibron kune kun lecionoj ĉe Esperanto-Domo en Sidnejo en la 1980-aj jaroj, estis la ofte amuza A practical course in Esperanto de Szilágyi.

Nun nova libro eldoniĝis: Complete Esperanto de Tim Owen kaj Judith Meyer. Kvankam eldonita sub la nomo “Teach Yourself”, ĝi tute ne estas ĝisdatigita versio de la antaŭa verko de Cresswell kaj Hartley. En dek ok ĉapitroj, plus gramatika resumo kaj baza vortprovizo (Esperanto al la angla kaj inverse), ĝi donas al la leganto la eblecon progresi de plena komencanto al iu kun meza flueco (nivelo B2 de CEFR: Komuna Eŭropa Kadro de Referenco por lingvoj).

La libro uzas tion, kion ĝi nomas “Malkovran metodon” (Discovery method), kiu signifas, ke la legantoj estas kuraĝigataj malkovri signifojn kaj skemojn per si mem, por ke ili retenu pli da tio, kion ili lernis. Ĝi ankaŭ havas akompanajn sondosierojn, kiujn oni povas aŭskulti interrete, aŭ per la apo Teach Yourself.

Post Leciono 5 de la originala Teach Yourself Esperanto de Creswell kaj Hartley, estas la jena: “Imagu, ke unu bonan tagon vi prenas vian matenan gazeton kaj eltrovas, ke ĝi tute transformiĝis en Esperanton! Ĉiu posta leciono uzos kiel bazo tipan artikolon prenitan de ĉi tiu imaga gazeto…“ Kiel alloga estas ĉi tiu revo—ke Esperanto estas adoptita kiel lingvo por ĉiutaga uzo—Owen kaj Meyer sekvas alian metodon. Multaj ekzemploj en la libro uzas realan Esperanto-kulturon kiel la kuntekston, ekzemple Universalajn Kongresojn. Fakte, ĉi tio provizas iom el la humuro de la libro. Ekzemple, sur paĝo 242, oni petas la leganton traduki la jenajn frazojn (“kiuj povus esti utilaj dum via sekva Esperanto-Kongreso”!) en Esperanton:

a. I don’t like the rhythm and melody of this song.
b. It’s too loud.
c. The guitarist is awful.
d. I would prefer to listen to the other singer.
e. It would be quieter somewhere else.
f. I’d avoid this concert; he sings terribly.
g. Sorry, I misheard because of the noise.*

Tra la libro estas multaj konsiloj pri Esperanto-kulturo, multaj utilaj esprimoj kaj multaj eblecoj por la leganto ekzerci kaj provi sin.

Unu ebla problemo por iuj legantoj estas, ke la sondosieroj foje estas ne nur helpaj sed necesaj: iuj el la ekzercoj fakte postulas aliron al ili.

Tamen, ĉi tio estas tre bona enkonduko al Esperanto kaj Esperantujo por komencanto, kaj havinda ilo por iu ajn, kiu deziras fortikigi sian majstradon en la lingvo.

Complete Esperanto
Verkis: Tim Owen kaj Judith Meyer
Eldonis: Teach Yourself (Hodder and Stoughton), Britio, 2018
ISBN: 9781473669185

Interesa parentezaĵo: Unu el la verkistoj, Judith Meyer, estas skipano de Amikumu. Fakte, estas malgranda reklamo sur la malantaŭa kovrilo: “Find Esperanto speakers nearby with the Amikumu app.”

*
a. Mi ne ŝatas la ritmon kaj melodion de ĉi tiu kanto.
b. Estas tro laŭte.
c. La gitaristo estas aĉa.
d. Mi preferas aŭskulti la alian kantiston.
e. Estus pli trankvile aliloke.
f. Mi evitus ĉi tiun koncerton; li kantas aĉe.
g. Pardonu, mi misaŭdis pro la bruo.

[Originale eldonita en Esperanto sub la Suda Kruco, oficiala organo de Aŭstralia Esperanto-Asocio][:]

Posted in Uncategorized.

2 Comments

  1. Kara doktoro

    la ISBN 97881473669185, kiun vi donas en via priskribo de la libro (mi mendis gxin en librovendejo en Bern, ne jam ricevis) havas unu ciferon tro. Bonvolu sxangxi la 88 al nur 8.

    The ISBN is one digit too long, make 88 to read just 8 and you got it.

Leave a Reply to Ueli Haenni Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *