About me

I was trained in art education at Alexander Mackie College of Advanced Education (now University of NSW: Art & Design), Australia. For most of my career I have worked at the Art Gallery of New South Wales (the principal art museum in Sydney, Australia): as museum educator, senior coordinator of education programs, website manager and finally as senior coordinator of online programs. In 2013, I left the Gallery to become a freelance writer, lecturer, curator and website manager.

My other interests include Esperanto, computer programming (with LiveCode) and mathematics.

Why ‘Doctor Dada’?

Performing as Doctor Dada at the Art Gallery of NSW

In the mid-1990s, I created two interactive performances at the Art Gallery of New South Wales: Doctor Dada’s Time Machine and Just Jack the Garbage Man. In Doctor Dada’s Time Machine, I became a ‘mad scientist’ who invited visitors to travel back in time imaginatively to the studios of famous artists. In one part of the performance, one member of the audience, acting as a nineteenth century academic painter, and another, acting as an Impressionist, would argue about what makes ‘good art’. In Just Jack, I assumed the character of a garbage collector whose calling in life is to arrange junk on the floor of the Art Gallery so that the ‘authorities’ (i.e. director, curators and cleaners!) would treat it as a work of art rather than junk. To achieve this, the styles of various paintings and sculptures nearby were studied and copied. The audience was invited to help and by so doing, learnt first-hand some of the principles of composition.

Since that time, when I was asked to do a presentation for fellow museum educators or trainee guides, I was often asked to do a ‘Doctor Dada’, meaning something that involves the audience in a fun, imaginative way, including the junk-on-the-floor routine. Then, before long, Doctor Dada became a kind of alter ego for me.

My other websites/blogs/streams

Contact me

Email: dd@doctordada.com
Tel: +61 2 4365 4809

[Esperanto:]

Mi estis trejnita en art-edukado ĉe Kolegio de Supera Edukado Alexander Mackie (nun University of NSW: Art & Design), Aŭstralio. Por la plimulto de mia kariero mi laboris en la Art-Galerio de Nova Sud-Kimrio (Art Gallery of New South Wales – la ĉefa muzeo de arto en Sidnejo, Aŭstralio): kiel muzea klerigisto, ĉefa kunordigisto de klerigaj programoj, retejestro kaj fine, kiel ĉefa kunordigisto de retaj programoj. En 2013, mi lasis la Galerion por fariĝi sendependa verkisto, prelegisto, kuratoro kaj retej-adminstranto.

Miaj aliaj interesoj inkluzivas Esperanto, komputilan programadon (kun LiveCode) kaj matematiko.

Kial “Doctor Dada”?

Aktorante kiel Doctor Dada ĉe la Artgalerio de Nov-Sud-Kimrio

Meze de la 1990-aj jaroj, mi kreis du interaktivajn prezentojn en la Art-Galerio de Nova Sud-Kimrio: La Tempo-maŝino de Doktoro Dada kaj Just Jack, la Rubkolektisto. En La Tempo-maŝino de Doktoro Dada, mi fariĝis “freneza sciencisto”, kiu invitis vizitantojn image vojaĝi reen tra la tempo al la atelieroj de famaj artistoj. En unu parto de la prezento, unu spektanto, agante kiel akademia pentristo de la deknaŭa jarcento, kaj alia, agante kiel impresionisto, diskutis pri kio faras “bona arto”. En Just Jack, mi ŝajnigis esti rubkolektisto, kies plej ŝatata agado estas aranĝi forĵetaĵojn sur la planko de la art-galerio por ke la “aŭtoritatoj” (tio estas, la direktoro, kuratoroj kaj purigistoj!) traktu ĝin kiel artaĵon, anstataŭ rubon. Por atingi tion, la stiloj de la diversaj apudaj pentraĵoj kaj skulptaĵoj estis studitaj kaj kopiitaj. Mi invitis la spektantojn helpi kaj, pere, ili rekte lernis kelkajn principojn de komponado.

Ekde tiu tempo, kiam oni petis min fari prezenton por aliaj muzeaj klerigistoj aŭ lernantaj ĉiĉeronoj, oni ofte petis min fari “Doctor Dada”, kiu signifas ion, per kio la spektantaro partoprenas amuze kaj image, inkluzive de la rubo-sur-la-planka akto. Ne longe poste, Doctor Dada iom fariĝis alia memo por mi.

Miaj aliaj retejoj / blogoj (ĉiuj en la angla)

Kontaktu min

Retpoŝto: dd@doctordada.com
Tel: +61 (0)2 4365 4809